Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych, użytkowników zarejestrowanych na stronie www.pgrn.pl  jest Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Nerki, zwane dalej Administratorem, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa, NIP 7010235872, KRS 0000356646.
 2. Z osobą odpowiadającą za ochronę danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@pgrn.pl.
 3. Cele zbierania i przetwarzania danych: dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do:
  • umożliwienia zalogowania się do zakładki dla lekarzy na stronie pgrn.pl,
  • weryfikacji dostępu,
  • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby Polskiej Grupy Raka Nerki
  • prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
 4. Informacje w formularzach do rejestracji
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  • Dane podane podczas logowania są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. logowanie do zakładki dla Lekarzy, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia. Kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu pgrn.pl wynika z:
  • zgody udzielonej przez użytkownika
  • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Dane użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
  • innym podmiotom, na życzenie użytkowników lub po uzyskaniu od użytkowników odrębnej zgody.
 7. Polska Grupa Raka Nerki nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 8. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkownik ma on prawo do:
  • wglądu do treści swoich danych
  • sprostowania danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
  • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Administrator serwisu pgrn.pl dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Portal pgrn.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odnośniki znajdujące się na stronie pgrn.pl do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami związanymi z ochroną wartości intelektualnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie i poinformowaniu użytkowników za pomocą wiadomość widocznej na naszej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania z portalu pgrn.pl prosimy o kontakt kontakt@pgrn.pl

Pliki cookie
Strona pgrn.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty na portalu. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.