O Polskiej Grupie Raka Nerki

O Polskiej Grupie Raka Nerki

Polska Grupa Raka Nerki

PGRN jest stowarzyszeniem zrzeszającym klinicystów z dziedziny onkologii i urologii, którzy chcą leczyć swoich pacjentów zgodnie z najlepszymi i najnowszymi standardami i aktualną wiedzą medyczną.

Biorąc pod uwagę narastający problem zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce i dostrzegając potrzebę skupienia się na wsparciu pacjentów z rakiem nerki, jako Polska Grupa Raka Nerki podjęliśmy decyzję o wznowieniu aktywnych działań na rzecz osób z nowotworem nerki.

Celem podejmowanych przez nas aktywności jest poprawa sytuacji tej grupy chorych poprzez edukację – zarówno pacjentów, jak i lekarzy, dotyczącą rekomendowanych w ramach polskich i zagranicznych wytycznych klinicznych ścieżek postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Widzimy także konieczność komunikowania potrzeb związanych z zapewnieniem optymalnej farmakoterapii i wdrożeniem zmian w zakresie modelu organizacji opieki nad pacjentem z rakiem nerki.

Misją stowarzyszenia Polskiej Grupy Raka Nerki jest:

budowanie rzetelnej wiedzy nt. profilaktyki zarówno w środowisku lekarzy jak i społeczeństwie

podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory nerki

zniesienia ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne